Friday, 19 December 2008

FIKRAH PERJUANGAN ISLAM

Bahan Bacaan Untuk Memantapkan Kefahaman Berkenaan Tajuk Ini:

n Dakwah Islamiah : Ciri dan Matlamatnya – Abdullah Nasih Ulwan.

n Manhaj Hidup Muslim - Sayyid Qutb dan Abu’ A’la Al-Maududi

n Ciri-ciri Khusus Masyarakat Islam – Muhammad Abdullah al-Khatib

n Ciri-ciri Unggul Masyarakat Islam – Dr Yusof al-Qardhawi

n Islam : Fikrah, Harakah & Daulah – TG Hj Abd. Hadi Awang.

Dr Muhd Iqbal …“ Sesungguhnya seorang muslim itu tidak diciptakan untuk mengikut gelombang, lalu berjalan menuruti langkah manusia ke mana sahaja mereka berjalan dan berhadap. Tetapi seorang muslim itu diciptakan untuk menghadapi dunia, masyarakat dan peradaban, yang menentukan arah yang wajib dituruti oleh manusia, mendidik dan mengarah kehendak Islam kepada umat manusia kerana mereka punya “risalah”, punyai ilmu yang “yakin”, mereka bertanggungjawab terhadap keselamatan dunia, perjalanan dan arah tujuannya”


MUQADDIMAH:

n Manusia dilahirkan secara fitrahnya untuk menjadi pejuang…. Terdapat sifat berpasangan dan berlawanan dalam diri manusia.

n Merujuk kepada manhaj perjuangan Islam; matlamat menegakkan u’budiyah kepada Allah dan menolak taghut

n Manhaj perjuangan Islam mesti merujuk kepada ciri-ciri Islam; proses menegakkan aqidah dan syariat hendaklah mengikut manhaj yang selaras dengan ciri-ciri Islam.


ISLAM:

n Agama / Wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui perantaraan malaikat Jibril yang mengandungi syariat-Nya.

n Al-Quran dan Sunnah/Hadis


PENGUASAAN & KEFAHAMAN:

n Untuk menjadi orang yang benar-benar hebat dalam memperjuangkan Islam; memahami hakikat Islam dengan baik dan sempurna.


REALITI UMAT ISLAM HARI INI:

n GHAZWATUL FIKR (SERANGAN PEMIKIRAN)

n Menganut ideologi dan fahaman-fahaman sesat dan menyesatkan; nasionalisme, kapitalisme, komunisme, pragmatisme, sekularisme, liberalisme, feminisme, zionisme, hedonisme dll.

FIKRAH PERJUANGAN ISLAM:

n Timbang tara @ kayu ukur menilai semua perkara.CIRI-CIRI KHUSUS ISLAM:

1. RABBANIYYAH (KETUHANAN)

n Islam datang dari Allah yang bersifat Rab.

n Akan melahirkan mukmin bersifat Rabbani iaitu beriltizam dengan Islam dari segi iktikad, pemikiran, cita-cita, percakapan, dan perbuatan.

n Sumber Rabbani; asas pembentukan dan perkembangan individu dan masyarakat.

2. SYUMUL

n Lengkap dan mencakupi (menyeluruh)

n a) dasar dan teras manhaj.

n b) kesan pembentukan terhadap manusia yang menerimanya.

n c) Pelaksanaan untuk mencapai matlamatnya.

3. INQILABIYAH

n Melaksanakan perubahan total iaitu dengan mencabut dan meruntuhkan jahiliyyah serta membangunkan atau menegakkan Islam di atas keruntuhan jahiliyyah itu. Mesti bersifat tajarrud, iaitu membebaskan diri daripada prinsip lain daripada Islam.

4. ALAMIYAH (UNIVERSAL)

n Dakwah untuk semua manusia, tidak kira bangsa, warna kulit dan keturunan.

n Nilai-nilai Islam bersifat sejagat.

n Menjamin hak asasi manusia.

5. WAQI’IYYAH (REALITI)

n Praktikal bukan utopia, semula jadi atau mampu diamalkan oleh semua manusia. (berpijak di bumi nyata)

6. THABAT DAN MURUNAH

n Tetap dan anjal.

n Tetap dari segi prinsip tetapi boleh berubah dari segi pelaksanaannya.
7. Ciri-ciri lain….

n Risalah dan jalan penyampaian jelas.

n Bergerak mengikut kemampuan.

n Melaksanakan hazar (waspada).

n Memudah dan jangan menyusahkan.

n Tadrij (beransur-ansur)

n Menimbang kemaslahatan dakwah demi memenuhi tuntutan syariat.

Sayyid Qutb….”Manhaj ini akan dapat dilaksana jika ianya dipikul oleh sekumpulan manusia yang benar-benar mengimani kebenaran manhaj ini. Mereka beristiqamah dengan manhaj ini menurut kemampuan mereka dan berusaha untuk menerapkannya dalam hati dan kehidupan mereka. Mereka mengorbankan segala-galanyanya demi merealisasikan matlamat ini….. Melawan hawa nafsu dan menentang sesiapa yang dikuasai oleh hawa nafsu”…Wallahua'lam
0 comments: