Tuesday, 23 December 2008

HADITHUL-IFK

Jika Menerima Hathul-Ifk Maka Wajib Diteliti Dan Diamati Dahulu


“Wahai orang-orang Yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum Dengan perkara Yang tidak diingini - Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa Yang kamu telah lakukan”

(Surah Al-Hujurat: 6)

Dalam ayat ini, Allah taala memerinahkan kepada hambnya yang benar-benar sadiq kepada Allah dan Rasulny, jika ada orang yang membawa berita tentang sebuah kaum agar dilakukan tabayyun, iaitu lakukan check and balance jangan langsung diterima tanpa dilakukan penyiasatan yang sebenarnya. Jika percaya medahului siasatan, maka akibatnya akan berlaku perpecahan atau pertelingkahan. Inilah yang akan merugikan sesebuah persatuan dan kesatuan.

Ada Dikalangan Merka Hobinya Suka Menyebarkan Hadithul-Ifk

“Sesungguhnya orang-orang Yang membawa berita Yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu”

(Surah An-Nur:11)

Mafhumnya ayat di atas menyatakan bahawa segelintir penyebar iisu atau pemutar belit fakta itu sentiasa terdapat di dalam sesebuah kelompk atau kelompok kita. Sehingga mereka menjadi dan membentuk satu group discussion bagaimana hendak memecahbelahkan sesebuah kelompok atau persatuanA. Kejadian ini juga pernah berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w.

Balasan Bagi Pelaku Hadithul-Ifk


“Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan Dengan kesalahan Yang dilakukannya itu, dan orang Yang mengambil bahagian besar Dalam menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh seksa Yang besar (di dunia dan di Akhirat)”.

(Surah An-Nur:11)

Maknanya setiap orang yang memepunyai bahagian dalam menyebarkan dan memutarbelitkan fakta dan menyebarkan serta memburukkan isu tersebut telah tetap baginya dosa disisi Allah s.w.t, dan bagi jaguh utama bagi pelaku oenyebar isu tersebut baginya azab yang paling pedih (Menurut Imam Al-Baghawi kepastiannya adalah di dalam neraka.


Menjauhi Su’uzhan dan memasyarakatkan Husnuzzhan


“Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang Yang beriman - lelaki dan perempuan, menaruh baik sangka kepada diri (orang-orang) mereka sendiri. dan berkata: "Ini ialah tuduhan dusta Yang nyata".

(Surah An-Nur: 12)


Berkata Imam At-Thabari bahawa digunakannya kata anfushim dalam ayat ini menunjukkan bahawa kaum mukminin itu ibarat satu tubuh kerana keyakinan mereka satu. Maka paa penyebar isu yang amat busuk itu mencerminkan keadaan dan kondisi hati mereka yang juga amat busuk di dalam, bahkan di sanalah awal mulanya kebusukan tersebutsehingga mereka menjadi suka menyebarkan isu dan memutarbelitkan fakta dan isu, malah mereka juga turut memecahbelahkan jamaah dan kesatuan tersebut. Imam Ibnu Kathir menyebutkan bahawa di dalam ayat tersebut setelah lafaz Zhanna al-mu’minuuna wal mu’mnaat (yang merupakan pekerjaan hati) kemudian diikuti pula wa qalu (ya’ni bi alsinatihim= iaitu pekerjaan mulut ke mulut mereka), Imam Khazin menyatakan bahawa ayat ini menunjukkan berprasangka baik terhadap perbuatan sahabat-sahabat sebelum ada bukti hukumanya adalah wajib, sebagaimana wajib pula jika ada yang menyebarakan isu tersebut, maka yang mendengarkannya wajib mengatakan di depan mukanya: Ini hanyalah kedustaan yang terang-terangan.

Kitb Matan Arbaien Imam Nawawi

Seri Tarbiyah Taujihad Peran

0 comments: