Thursday, 26 February 2009

PENGURUSAN ORGANISASI YANG BERKESAN


PendahuluanUrus : dikelolakan, diselenggarakan dengan baik dan teratur.

Pengurusan : perihal(kerja) mengurus sesuatu

Organisasi : kesatuan(susunan) yang terdiri drp bhgn-bhgn orang dlm pertubuhan untuk tujuan tertentu/kepentingan bersama

Berkesan : menimbulkan hasil, membawa kepada perkembangan, mendatangkan pengaruh kepada seseorang/golongan dari segi sikap, kecenderungan.


Kepentingan Organisasi1. Memudahkan bergerak dan bekerja dengan lebih baik/berkesan dan mencapai kejayaan.

 1. Mewujudkan suasana yang kondusif dengan adanya rangkaian persaudaraan dan saling menolong.
 2. Memudahkan komunikasi melalui perjumpaan, mesyuarat, arahan dan sebagainya.
 3. Memastikan kesinambungan dan gerak kerja yang berterusan.


Asas Pengurusan Organisasi yang Berkesan


Pengurus yang berkesan/kualiti unggul seorang pengurus:

1. Pengetahuan dan kefahaman yang mendalam terhadap peranan dan tanggungjawab yang dipikul.

2. Kemahiran tertentu bagi melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan.

3. Nilai, sikap dan keperibadian yang wajib dihayati dan diamalkan.


Pengurusan strategik ialah :

1. Menentu dan menjelaskan visi dan misi organisasi kepada ahli dan bukan ahli.

2. Menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi.

3. Menjelaskan objektif yang hendak dicapai.

4. Membentuk strategi dan program.

5. Menyusun pelan tindakan.

Intipati kepada pengurusan strategik;

1. Kefahaman

2. Komunikasi

3. KomitmenTuntutan Kejayaan Organisasi 1. Merasakan organisasi adalah tanggungjawab bukan kemulian.
 2. Semua kerja bersifat “team work”/ amal jamaie /berkumpulan.
 3. Pembahagian tugas, perancangan dan strategi yang rapi/teratur/kemas.
 4. Mengamalkan sifat ukhuwwah/persaudaraan dan terbuka memberi teguran dan menerima teguran yang membina(nasihat-menasihati).
 5. Tumpuan,keikhlasan dan pengorbanan yang tinggi dalam menjalankan tugas.
 6. Ketaatan dan kepatuhan yan tinggi kepada pimpinan.keputusan mesyuarat.
 7. Kepercayaan kepada kepimpinan dan kepimpinan perlu arif, adil dan bijaksana.
 8. Bergerak atas landasan tugas supaya tiada tindanan kerja.
 9. Sistem penghargaan/disiplin wujud dalam organisasi.


Penyakit-penyakit/Amalan Negatif Dalam Organisasi 1. Anggap tugas memajukan organisasi adalah terletak atas bahu pimpinan sahaja.
 2. Anggapan bahawa mesyuarat/perjumpaan adalah medan mengkritik pimpinan.
 3. Suka menangguhkan kerja/lambat bertindak kerana anggap kerja dan tugas tidak penting.
 4. Menghadiri mesyuarat dengan kepala kosong/tidak bersedia memberi pendapat/idea.
 5. Mesyuarat memakan masa yang panjang tanpa keputusan konkrit.
 6. Presiden, Setiausaha dan Bendahari tidak berfungsi dan gagal menggerakkan exco dan ahli.
 7. AJK tidak mempunyai tanggungjawab yang khusus dan gagal berfungsi/memahami tugas.
 8. Keputusan mesyuarat tidak dipatuhi dan dilaksanakan. Program tidak dikaji keberkesanan dan tiada “follow up”
 9. Kebanyakan tugas mesyuarat terbeban ke atas satu pihak sahaja seperti Setiausaha/Presiden dan exco sahaja.
 10. Tiada ketaatan dan kepatuhan kepada pimpinan.
 11. Menggunakan jawatan untuk bermegah-megah atau bukan atas dasar amanah.


Kesimpulan1. Berorganisasi di peringkat sekolah merupakan satu pendidikan/tarbiyyah amali dalam mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Adalah tidak wajar menganggap melibatkan diri dalam organisasi di peringkat sekolah hanya untuk “suka-suka” atau “main-main”.

2. Kepimpinan masa hadapan lahir pada hari ini. Setiap orang dilahirkan sebagai pemimpin dan darjah kepimpinan seseorang berbeza. Bakat kepimpinan perlu disemai, diasuh , dan dipupuk untuk melahirkan pemimpin yang berwibawa dan berkarisma. Sekolah adalah medan terbaik untuk melahirkan pemimpin.

3. Jika tidak mampu menjadi pemimpin yang wibawa, jadilah pengikut yang setia.


0 comments: